Gümüşhane 'nin en büyük kişisel web sitesi


MUHAMMED  ZEKİ BEDEVİ 

 
 

Muhammed Zeki Bedevi hazretleri aslen Gümüşhane’nin Harmancık köyündendir. Babası Hasan Efendi görevi sebebiyle Gümüşhane’den Bayburt’un Kop köyüne atanmış ve buraya yerleşmiştir. Bu esnada Muhammed Zeki Bedevi hazretleri daha 6 yaşındadır. Anne tarafından İmam-ı Hasan (r.a.) hazretlerinin evladından Şeriftir. Ömer Han aşiretindendir. Kendisi Melik Hüseyin’in akrabasıdır.

Muhammed Zeki Bedevi hazretlerinin babası Hasan Efendi Kop köyüne yerleştikten sonra Seyyid Hacı Ahmed Babanın halifelerinden Kalardılı Ahmed Babadan 1942’de Rıfai dersi alır. Babasının Rıfai dersi alması hasebiyle dervişler Hasan efendinin evine gidip gelmeye başlar. Böylece Muhammed Zeki Bedevi hazretlerinin Tarikat-ı Áliye’ye karşı bir muhabbeti olur askere gidene kadar da tevhitlere devam eder.

 Askerden geldikten sonrada Sanamer’e gider ve Hacı Ahmed Baba’nın torunlarıyla görüşür. Sanamer’de Hacı Mevlüt Baba’ya intisap eder. Birkaç sene sonra da Hacı Mevlüt Baba Muhammed Zeki Bedevi hazretlerini Bayburt’a Ser Zakir tayin eder. 15 sene sonra Hacı Mevlüt Babanın büyük kardeşi Arif Babada aynen şöyle der: 

“Sen Bizim Halifemizsin. Seni biz vazifelendirdik” 

………………………………………………

 Muhammed Zeki Bedevi hazretleri o günden günümüze kadar Rıfai tarikatında seyri sulükunu ve hizmetini sürdürür. Bu arada çok meşayıhla tanışır. Bağdat’ta Seyyid Fevzi paşayla, şeyh Halil’le, Bayburt’ta Ağlar Babayı görüşür.

 ………………………………………………

 Bayburt’a Antep’ten bir Kadiri meşayıhı gelir. Bu zat Bilal Babanın halifesi Ali Babadır. Ali baba Suriye’de Hazneviler’den müsaadelidir ve Bedevi hazretlerine der ki:

 “Kadiri de bizim halifemizsin.”

 ………………………………………………

 Çorumlu Hacı Mustafa Efendiyle görüşür. Hacı Mustafa Efendi Muhammed Zeki Bedevi hazretlerine sorar:

 “Siz ne yaparsınız?” Bedevi hazretleri Çorumlu Hacı Mustafa efendiye bütün tarikatımızı anlatır:


“Bize vazife verilmiştir.” Biz halifeyiz der. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi, Muhammed Zeki Bedevi hazretlerine:

“Bir derste ben vereyim” der. Birlikte kapıya çıkarlar. Bedevi hazretleri:

“Efendim bizim dersimiz var” dese de Hacı Mustafa efendi:

 “Evladım ben istiyorum” der ve Çorumlu Hacı Mustafa efendi, Muhammed Zeki Bedevi hazretlerine Rıfai dersi verir.

“Siz derviş alacaksınız” Der. Bedevi hazretleri Hacı Mustafa efendiye:

“Hacım siz sağsınız, sizin atınızın önüne biz atımızı sürmeyiz, ama uzak yerlerden size gelemeyen dervişlerin dersini veririz.” der ve ders vermeye başlar.

………………………………………………

 Bedevi hazretleri Medine’yi Münevvere’de Halep’li Seyyid Ömer’le tanışır. O zaman Seyyid Ömer hazretleri 80 yaşındadır. Seyyid Ömer hazretleri Bedevi hazretlerine derki:

            “Sen Kadiri’sin bizdensin bir derste ben veriyorum sana teberrüken” 
 Ve Muhammed Zeki Bedevi hazretlerine halifelik verir.

 ………………………………………………

Bedevi hazretleri Hacı mevlüt babadan ders aldıktan 2 yıl sonra  
Hacı Mevlüt baba ile Bedevi hazretleri Bayburta geliyor ve
Bedevi hazretlerine destur verip sen vazifelisin diyor aradan bir kaç yıl
geçiyor ve hacı mevlüt baba Bedevi hazretlerine bu gelenleri
bana getirme derslerini sen ver diyor ve Bedevi hazretleri ise
Hacı baba siz sağsınız sizin sağlıgınızda ben atımı sizin atınızın
önüne sürmem ve Hacı mevlüt Baba vefat etmeden evvel Bedevi Hazretleri
İzmite, sivasa gidiyor dersler vermeye başlıyor bu arada Bedevi
hazretleri ders veriyor diye Hacı Mevlüt Babaya şikayet edenler oluyor,
Hacı Mevlüt Baba ise ben izmitide her tarafıda ona verdim ders verebilir dedi.
           

                                ............................................................  


Daha sonra Bedevi Hazretleri Bağdata gider bağdatta,
Muhammed Kesnazani Hazretleri Bedevi Hazretlerine ders vermek isteyince ,
Bedevi hazretleri efendim bizim dersimiz var dedi fakat Muhammed Kesnazani
Hazretleri Bedevi Hazretlerine Kadiriden ders verdi ve siz
Abdulkadir Geylaninin Halifesisiniz dedi

Erzurumlu Hacı Mevlüt Baba vefatından önce 4 tane halife tayin etmiştir. Bunlardan birisi kendi oğlu, biride Muhammed Zeki Bedevi hazretleridir. Kayseri’de ve Ankara’da halife olarak tayin ettiği kişiler (biri Kayseri, biri Ankara da olmak üzere iki kişi) daha sonradan başka yerlere intisap etmişlerdir. Erzurumlu Hacı Mevlüt Babanın vefatının ardından Erzurum da Allah rızası için kendisine verilen vazifenin doğrultusunda Ümmeti Muhammed’e hizmet etmeye başlar. Vakta ki günümüze kadar. 

Yukarıda anlatılanlar Bedevi hazretlerinin kendi sohbetlerinden derlenerek hazırlanmıştır. Bu sohbetin ardından Bedevi hazretleri:

  “Biz yine efendimizin başını bekliyoruz. Elhamdülillah.” Buyurmuştur.