HARMAN - YELİ - HABER  


Dernekte Aşure İkram Edildi.

       Kocaeli Körfezde faaliyet gösteren Harmancık Köyü derneğinden bu akşam Aşure ikram edildi.

AŞÜRE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Bu günde mahlukatın yaradılmasından itibaren çok büyük hadiseler zuhur etmiştir: bunlardan bağzıları şunlardır :Ogün;

__Semavat ve arz, arş, cennet, cehennem, gökler, yer, ay, yıldızlar, yaratıldı
Adem (A.S)yaratıldı., cennete girdi,tevbesi kabul edildi.
İbrahim (A.S)doğdu, ateşten kurtuldu.
Musa(A.S)Firavn'ün zulmünden kurtulup firavn helak oldu.
İdris (A.S)yüksek makama çıkarıldı.
Nuh (A.S)ın gemisi tufandan kurtulup karaya çıktı.
Süleyman A.S)'a saltanat verildi.
Yunus (A.S)balığın karnından kurtuldu.
Yusuf(A.S)kuyudan çıkarıldı. yahya (A.S)'ın gözleri açıldı
Eyüp(A.S)hstalıktan kurtulup şifa buldu.
yeryüzüne ilk yağmur (Allah'ın rahmeti)yağdı.
efendimiz(s.a.v)'in torunu H.HÜSEYİN (R.A)şehit edildi.ve kıyametin kopmasıda aşure günü olacaktır.imamı gazali mükaşefetül kulübtercümesi sahife 699

BUGÜNDE YAPILACAK DİĞER İBADETLER

Efendimiz (s.a.v)şöyle buyurmaktadır "kim kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, cenabı hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir"rumüzül ehadis sh446/5568 bazı zatlar "evde ihtiyaçbilhassa gıda maddeleri ogün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez"demişlerdir. efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmaktadır "her kim aşüre gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibidir" Şir'atül islam şerhi sh 217 "Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır. "kim ki Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa, Cenabı hak ona "Uhut dağı" kadar sevap verir. ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur."Şir'atül islam sh 217 Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır "Aşüre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. o gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur .Aşüre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur."ALİ EROL AŞÜRE RİSALESİ diğer bir hadisi şeriflerinde: "Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz"Şir'atül islam-Riyazüz-salihin yine efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmuşlardır. "kim ki Aşüre ggünü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi, cenabı hak onu günahlardan temizler."Şir'atül islam şerhi sh 218 Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir. "Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. bu nasıl olur ? denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır. Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder. ve ogün bütün sularda zemzem bereketi olur . Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır. ruhul beyan c.4 sh.83 Efendimiz(S.A.V)buyuruyorlarki; "kimki akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşüre günü onları ziyaret ederse Allah'ü Teala ona Zekeriyya(A.S)ve İsa (A.S)ın nasibini verir.ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygamber Aleyhimüselam komşu eder. Şir'atül islam şerhi sh 217 Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur. "kim ki Aşüre günü Allah'ı anan bir topluluğa gider, onlarla 1 saat bulunursa,Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır. Şir'atül islam sh 217 Efendimiz (S.A.V)şöyle buyurmuştur. kim ki Aşüre günü eliyle bir yetimin başını mesh ederse,(okşarsa) cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her bir teli için cennette yüksek dereceler verir."Şir'atül islam şerhi sh 218 NOT: burada yazdıklarımızın tamamı bu mübarek günde yapılacak ibadetlerin yanlızca bir kısmını hadisi şeriflerle sabit olduğunu belirtmekti! ___ayrıca dua ve ibadetler kitabının içerisinde bu ayda yapılması gereken ibadetler bildirilmektedir. "DUA VE İBADETLER FAZİLET NEŞRİYAT" 

<< ________ Haber hakkında görüş bildir.!________ >>> Ekleyen

Tuncay

 E-Mail

tuncay@harmancik.net
 Kaynak Harmancik Net

 Tarih

12.01.2010 21:37:39
 Okuma Sayısı 1050

Haberler  Anasayfa