HARMAN - YELİ - HABER  


1. Uluslar Arası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Düzenlenecek

        Sempozyum düzenleme kurulu Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri, Yard.Doc.Dr. Ali Kuzudişi, Yard. Doc.Dr.Adem Çatak, Yard.Doc.Dr. Hasan Yaşaroğlu ve Yard.Doc.Dr.Davut Şahinden oluşuyor. Sempozyumda sunulacak bildiri konu ve şartları ise Gümüşhane Üniversitesi internet sitesinden duyuruldu.

Kültür tarihimizin övünç kaynaklarından ve abide şahsiyetlerinden olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin sempozyum aracılığıyla gelecek kuşaklara tanıtılmasının amaçlandığını söyleyen düzenleme kurulu üyesi Yardımcı Doc.Dr. Adem Çatak ; Medeniyetler ilim adamlarının omuzlarında yükselir. Bu yönüyle ufuk sahibi alimler, içinde yetiştikleri toplumları ayakta tutan, onlara yön veren büyük şahsiyetlerdir. Toplumumuzun temel taşı durumundaki müstesna şahsiyetlerin düşüncelerinin yeni nesillere tanıtılması, günümüz insanına ışık tutması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anadolu’da yetişmiş çok değerli tarihî şahsiyetlerimizden biri olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin aynı zamanda meşhur bir muhaddis, kelamcı, fakih ve sûfî olduğunu belirten Çatak; Gümüşhanevî hakkında bugüne kadar birçok bilimsel araştırma ve toplantılar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Onun, kalemi ve kelamıyla İslam dünyasına büyük hizmetleri olmuş, bilginin değerini her zaman en üstte tutarak, toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine çalışmış, pasifliğe, miskinliğe ve tembelliğe savaş açmış, insana ve topluma hizmeti ön planda tutarak bunun için gerekli olan fedakârlıklardan kaçınmamış, gerektiğinde cephede düşmanla savaşmıştır. İslamî ilimlerin birçok dalında eserler vücuda getirmiş Gümüşhanevî, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir ilim ve aksiyon adamıdır. Bu sempozyum aracılığıyla kültür tarihimizin bu değerli şahsiyetinin düşünce ve eserlerini tanıtmayı ve onların toplumumuza tesirlerini araştırmayı amaçlamaktayız. Dedi.

Sempozyum Onur kurulunda Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf Mayda, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İhsan Günaydın ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan bulunuyor.

 

<< ________ Haber hakkında görüş bildir.!________ >>> Ekleyen

Tuncay

 E-Mail

tuncay@harmancik.net
 Kaynak Harmancik Net

 Tarih

10.02.2013 19:33:46
 Okuma Sayısı 1380

Haberler  Anasayfa