Yöresel Kelimeler

<

Yöresel Kelimeler

Kelimelerin Kullanım Anlamları

Aba  

Ana

Ağa  

Baba

Ahbun  

Gübre

Ayam  

Hava

Bibi  

Hala

Bitevir  

Bir türlü

Çember  

Baş örtüsü

Cıbıl  

Fakir

Cıcık  

Güzel

Cırdık  

Zayıf

Çimmek  

Yıkanmak

Çingi  

Köşe

Cücük  

Civciv

Dam  

Ahır

Eke  

Çok bilmiş

Essah  

Sahi

Eveti  

Acele

Gada  

Abi

Gadama  

Kirli

Gartuf  

Patates

Gatık  

Ayran

Gıdık  

Oğlak

Gili  

Buzağı

Gobal  

Sopa

Got  

Ekin ölçeği

Gudi  

Küçük çömlek

Gudik  

Köpek yavrusu

Has  

Güzel

He  

Evet

Hırtlik  

Çok

Kaluk  

Eski ayakkabı

Kartol  

Patates

Kelem  

Lahana

Kıtlamak  

Isırmak

Kip  

Kuvvetli

Lazut  

Mısır

Lepüstik  

Yassı

Mabeyin  

Salon

Massa  

Sopa

Merek  

Samanlık

Mozik  

Düve

Örselemek  

İncitmek

Örtü  

Yatak

Pağla  

Fasulye

Peşkir  

Havlu

Tepür  

Odun kap

Uçkur  

Bel lastiği

Uşak  

Çocuk

Ahan  

İşte

Ahbun  

Gübre 

Alaf  

Ot,saman

Alma  

Elma

Ander  

Sahipsiz

Bıcık  

Küçük

Bi çalgap  

Kısa zaman,bir an

Borani  

Yoğurtlu ispanak

Cırbağa  

Yaramaz afacan çocuk

Cırnah  

Tırnak

Çimmek  

Yıkanmak

Ciğit  

Çekirdek

Cücük  

Civciv

Çalhama  

Ayran

Düneyinner  

Birkaç gün önce

Gada  

Ağabey

Gadama  

Fırını temizlemek için kullanılan bez parçası

Gaga  

Çocuk dilinde yemiş

Gangel  

Dönemeç

Gaşmer  

Rezil

Gayanaklı  

Zavallı kadın

Gavar  

Su arkından tarlaya açılan bölüm

Gazel  

Kuru yaprak

Göresmek  

Özlemek

Guduk  

Köpek yavrusu

Gumbuz  

Yumruk

Gurebi  

Küçük balta

Gudi  

Küçük kül

Guduz  

Kısa boylu

Gatıh  

Ayran

Ğılevlenmek  

Bilemek

Hargos  

Evlekler arasındaki ark

Harğ  

Ark

Harıç  

Hayırsız

Harle  

Pestil şırası,un çorbası

Havu  

O

Havura  

Orası

Helke  

Kova

Hernik  

Yağmurda yumuşamış ekilmeye hazır toprak

Herslenmek  

Kızmak,öfkelenmek

Kal  

Olgunlaşmamış

Kaluk  

Terlik eski ayakkabı

Kanzi  

Ceviz içi

Kancık  

Dişi köpek

Kartol  

Patates

Kavut  

Kavrulmamış arpa ve buğday unu

Kerti  

Bayat

Kıtım  

Lokma,parça

Kıtlamak  

Isırmak

Korit  

Teke

Koset  

Kısa,kuru ağaç kökü

Kösöfi  

Yarı yanmış odun

Kuduz  

Küçük

Kuçi  

Hizmetçi

Kumul  

Yığın

Kunzi  

Lahana sapı

Kuruk  

Sıpa

Kurun  

Arı kovanı,yalak

Lazut  

Mısır

Lepüstek  

Yassı,düz

Lobut  

Güçlü,kuvvetli, ağır adam

Loğ  

Toprağı sıkıştırmaya yarayan silindir taş

Makat  

Tahta sedir

Massa  

Uzun sopa

Mayıs  

Sığır gübresi

Mazı  

At ve Öküz arabası dingili

Mehsime  

İhtimal vermek

Medek  

Dişi manda

Meram  

Mademki-Maksak

Merek  

Samanlık

Mertek  

Eski yapılarda ağaç kirişler arasını örmeye yarayan ağaç parçası

Minzi  

Çökelek

Mitil  

Tandır Örtüsü

Musmar  

Geni tepelikli çivi

Mundar  

Pis

Mücmehel  

Rezil

Mozik  

Bir senelik dişi dana

Nacak  

Küçük balta

Pahar  

Çeşme

Pağla  

Fasülye

Parlım  

Bari

Part  

Otuz bağdan oluşan ot yığını

Peğ  

Yıkılmış binaların yeri

Peke  

Divan

Peşkir  

Havlu

Peytanbal  

İhmalkar

Sille  

Tokat

Sini  

Sofra

Siron  

Yufkadan yapılan bir tür yemek

Sirpoç  

Sahan Kapağı  

Sitil  

Bakraç

Siyam  

Karış

Soyha  

Kötü,işe yaramaz

Sümsük  

Mahçup

Südüklü  

Altına kaçıran

Sürtük  

Gözü dışarıda olan kız

Söve  

Kapı çerçevesi

Suluh  

Eski evlerde yıkanılan yer

Südlü  

Sütlaç

Süpürtmek  

Kovalamak

Sürgüç  

Yerleri silmeye yarayan bez

Şelek  

İnsan sırtında taşınan yük

Soğurt  

Salya

Şor  

Çok tuzlu

Şoşartmak  

Abartmak

Şurt  

Ocak yada tandır kenarı

Tandur  

Yere gömülen ocak

Tar  

Tavukların tünediği yer

Tec  

Banyo leğeni

Te ho  

Çok gördük

Tepür  

Tahta tepsi

Terek  

Raf

Termaş  

Sahibi ölmüş eşya,mal

Teşri  

Yün eğirme aleti

Tevür  

Çeşit

Trendez  

Temiz

Tığ  

Tane ile karışık saman yığını

Tırhıç  

Bahçe kapısı

Tunp  

Tarlaları ayıran tümsek

Yank  

Gördün mü ya